İletişim Hattı +90 (342) 869 30 39

EN

Elektrik İşlemleri
* Kendi adınıza abonelik olmadan elektrik kullanmak usulsüz elektrik kullanımına girmektedir.

Abonelik tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almayan Abonelerin elektriği kesilir.

MESKEN ABONELİĞİ

Aşağıda abonelik için istenilen evraklarla birlikte Abone İşlerine başvurmanız gerekmektedir.

  • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • Zorunlu Deprem Sigortası
  • NOT: Belgeler birer suret olacaktır.

İŞYERİ ABONELİĞİ

ŞANTİYE ABONELİĞİ

İnşaat ruhsatı alınmış arsanın, onaylı şantiye elektrik projesi ve eklerinin proje firmanız tarafından kabul dosyası haline getirilerek Abone İşlerine başvuru yapması gerekmektedir.

Kabulu yapıldıktan sonra aşağıda evraklarla birlikte abonelik işlemleri için Abone İşlerine başvurunuz.

ŞİRKETLER İÇİN ŞAHISLAR İÇİN
Kira kontratı veya tapu fotokopisi Kira kontratı veya tapu fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi Kimlik fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi Esnaf sicil ya da oda kaydı fotokopisi
Vekaleten imzalarda vekaletname Vekaleten imzalarda vekâletname
Vergi sicil levhası İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu
İlk abonelikte iskan belgesi (şantiye için yapı ruhsatı) Konut abonelerinde dask poliçesi
İlk abonelikte iskan belgesi )şantiye için yapı ruhsatı)
NOT: Belgeler birer suret olacaktır.

İLK DEFA ELEKTRİK ALINACAK İŞYERİ ABONELİĞİ

İskan ruhsatı alınmış arsanın, onaylı elektrik projesi ve eklerinin proje firmanız tarafından kabul dosyası haline getirilerek Abone İşlerine başvuru yapması gerekmektedir.

Kabulu yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla birlikte abonelik işlemleri için Abone İşlerine başvurunuz.

ŞİRKETLER İÇİN ŞAHISLAR İÇİN
Kira kontratı veya tapu fotokopisi Kira kontratı veya tapu fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi Kimlik fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi Esnaf sicil ya da oda kaydı fotokopisi
Vekaleten imzalarda vekaletname Vekaleten imzalarda vekâletname
Vergi sicil levhası Sanayi sicil belgesi
Sanayi sicil belgesi İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu
İlk abonelikte iskan belgesi (şantiye için yapı ruhsatı) Konut abonelerinde dask poliçesi
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu İlk abonelikte iskan belgesi )şantiye için yapı ruhsatı)
NOT: Belgeler birer suret olacaktır.

ABONE DEĞİŞİKLİĞİ

Daha önce elektrik aboneliği yapılmış ancak ilişik kesilerek tahliye edilmiş iş yerlerine yeni gelen

işletmenin aşağıda evraklarla birlikte abonelik işlemleri için Abone İşlerine başvurunuz.

ŞİRKETLER İÇİN ŞAHISLAR İÇİN
Kira kontratı veya tapu fotokopisi Kira kontratı veya tapu fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi Kimlik fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi Vergi sicil levhası veya yoklama fişi
Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi Esnaf sicil ya da oda kaydı fotokopisi
Vekaleten imzalarda vekaletname Vekaleten imzalarda vekâletname
Vergi sicil levhası Sanayi sicil belgesi
Sanayi sicil belgesi İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu
İlk abonelikte iskan belgesi (şantiye için yapı ruhsatı) Konut abonelerinde dask poliçesi
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru beyan formu İlk abonelikte iskan belgesi )şantiye için yapı ruhsatı)
NOT: Belgeler birer suret olacaktır.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

İşyerinizi tahliye etmeniz halinde Abone İşlerine başvuruda bulunarak kendi adınıza kullanmış olduğunuz abonelik işlemlerini sonlandırmanız gerekmektedir.

İlgili Dosyalar
Elektrik İşlemleri Menü

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam